Vi er spesialister på strukturell detaljering av bygningskonstruksjoner og i det siste tiåret har vi fått mye erfaring i offshore outsourcing. I denne perioden har vi utviklet et unikt offshore outsourcing system som er basert på enkle prinsipper.

outsourcing prinsipper:

– Problemløsning

– Forstå kundens problem

– Arbeide i henhold til kundens spesifikasjoner

– Utveksle viktig informasjon

– Konstant kvalitets kontroll

– Regelmessige planleggingsmøter

– Fullt åpenhet og synlighet gjennom hele prosjektet