konfidensialitets Policy

Vi påtar oss ansvaret med å gi full profesjonell hjelp til skjematiske tegninger, design,

utvikling av tegninger, videreutvikling av innsendt tegninger og konstruksjonstegninger.

Alle data levert av kunden vil bli behandlet konfidensielt, og tilhører klienten.

Vi vil ikke gjengi eller vidreformidle dokumenter med taushetsbelagte opplysninger fra vår klient.

Pris modeller

Fastpris Prosjekter

Prosjektet utføres på fastpris-basis. Vårt team diskuterer med deg, klargjør dine behov og gir en fast pris for jobben. Prisen kan bli satt med bagrunn i faste spesifikasjoner, eller romme en viss fleksibilitet, etter ønske fra klient.